9 תשובות
טיפשות
סליחה כאילו על החוסר ידע.
חוחו טמטום
אנונימי
שלא יודעים משהו שמובן מאליו.
אי ידע.
מילה נרדפת לטימטום.
חח יעני לא לדעת משהו
חוסר שכל, טיפשות, תמימות...