תשובה אחת
ראי טיפים של משה נקש ושל המשטרה, בתגית "חוקי התנועה, ילדים, ישיבה במושב הקדמי".
מערכת סטיפס