4 תשובות
מקצוע טוב לא יהיה לך מזה
עברת אבל זה נמוך.
עובר זה 55
עברת
נראה לי שעובר זה מעל 60 או 70.
לא נורא מי שלא טוב באנגלית טוב בחשבון;)))