3 תשובות
לוח הבקרה--תוכנות--הסרת תוכנות
התחל-לוח בקרה-תוכניות-הסר- התקנת תוכניות
התחל - לוח בקרה -תוכניות ותוכנות וזהו