תשובה אחת
יש פיתרון.
http://fgcl16.n1.cdn.co.il/bagrut/2014/english_c_moedb_a_summer_2014.pdf
בהצלחה:)