4 תשובות
צריכה להביא תמונה
לבוא עם תמונה
אם את רוצה תעודת זהות ביומטרית, מצלמים במשרד הפנים.
לתעודת זהות רגילה את צריכה לבוא עם פספורט ות"ז של ההורים.
2 תמונות