3 תשובות
שואל השאלה:
כלומר: המושגים ארץ ושמיים היו קיימים לפני בריאתם?
אנונימי
אומרים שכל המציאות נבראה ע"י מילים
יש לציין כי אם באת לפשוטו של מקרא, בראשית לא ברא אלקים שמים וארץ כי אם אור. עיין בדברי רש"י בפסוק הראשון בבראשית.
סיפור הבריאה הוא מורכב מאוד, אינו כפשוטו ושאלות כמו "מתי עשה" לא תקפות לגביו היות שכל עניין הזמן והפעולה אינם פשט. ממש כמו שאיננו מסוגלים להבין את משמעות האינסוף או החלל כולו, יש דברים שהמוח שלנו מסוגל רק "לדגדג" בהבנתו. בטח ובטח הבריאה האלקית.
לדעתי סיפור הבריאה מכוון את האדם שהכשיר עצמו די צרכו להתקרב להבנה האנושית השלמה ביותר לגבי הבריאה הרוחנית הזו, אך גם כאן, מכיוון שאנחנו בסך הכל חומר, יש לנו מגבלות.
מלים עשויות להמחיש לך את המגבלה הזו (צלילים שמבטאים עצם- מופשט, מוחשי וכו', ובכל זאת יש להם קונוטציה מסויימת, מכוונים את ההבנה שלנו לדבר מסויים... אם תתעמק בזה, זהו סמל שמבטא המון, אך אף תיאור מילולי לא ישתווה לתמונה אמיתית וכו').
בקיצור- השאלה עצמה, כפשט, אינה רלוונטית בעייני אך משמעותה הפילוסופית רבה.