תשובה אחת
תעשי בצבע סגול.. תוך כמה ימים זה ידהה לצבע טורכיז.. מניסיון XD