תשובה אחת
לשניהם אסור. אבל אני חושבת שאין בעיה עם זה שגברים יסתובבו עם גופיה
באותו הנושא: