4 תשובות
שומשום זה כשר לפסח לאוכלי קטניות במידה וזה נשמר ממגע עם חמץ, כלומר במידה וכתוב על זה כשר לפסח.
שמן שומשום מותר אף לאוכלי קטניות להרבה מאד מן הדעות.
ארנן מייסלס
ברור שזה חמץ!אל תגעו בסומסום..
רינונה
כשר למהדרין מן המהדרין גם לאוכלי קטניות. על פי פסיקה של הרב קוק בעצמו!.
החרדים (הקיצוניים שלא מוכנים גם להזיז קברים של ברזילי) ברור שיתנגדו כמו לכל דבר (אלא אם כן זו החמרה)
צ'יקו
הפסיקה של הרב קוק מתייחסת רק לבית חרושת מסוג מסויים (של האחים ברצלב) שהפיק את השמן מהשומשום ע"י צנטרפוגה וללא לתיתה של השומשום, כך שא"א להסיק מפסחקתו הספציפית על כל המקרים. צריך להיזהר כשכותבים מכתיבת דברים לא מדוייקים.
בני