3 תשובות
בקשר לקינואה והבורגול מבחינת האשכנזים אסור, הספרדים מתירים לאכול...
פסח כשר ושמח... (:!
בס"ד

השם ירחם על תשובות מכשילות, בורגול עשוי מחיטה ולכן אסור גמור בפסח אבל הקינואה באמת צדק העונה הקודם.

חג שמח וכשר רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס
כפי שאמר העונה הקודם, בורגול הוא חמץ ואסור לכולם בפסח.
קינואה מותרת בפסח לספרדים שאינם נמנעים מלאכול קטניות.
לגבי אשכנזים, קיימת מחלוקת בין הפוסקים האם קינואה אסורה מטעם קטניות. נראה שרוב הפוסקים נוטעים לאסור אך ישנם גם גדולי תורה שמתירים. קינואה אינה קטנית מבחינה מדעית אבל ההגדרה ההלכתית לקטנית שונה מההגדרה המדעית וקינואה כן מתאימה להגדרה ההלכתית.
ליותר פרטים ראה מאמר בקישור המצורף.