2 תשובות
שנה שעברה לדעתי הקלו בבדיקה כי השאלות היו קצת על נושאים שוליים ובכלל לא היה הרצל, צריך לכתוב בערך 10 שורות תלוי בשאלה. קיבלתי 92
אם אתה יכול לרשום הרבה ולמרוח אז מצויין אם לא אז זה גם טוב.
יש שאלות שאין מה להרחיב אז עדיף קצר וקולע.
קיבלתי 95 סופי:)