6 תשובות
זאת שאלה?
אנונימית
כן
שואל השאלה:
כן
אנונימית
שואל השאלה:
אפשר לבחור ביום כיפור במקום ששת הימים?
אנונימית
כן אפשר
ויש עוד בחירה בפרק הזה
משהו על העולים לישראל
כן וגם הבית ספר שלי בחר ביום כיפור ולא בשדת הימים