4 תשובות
בעיקרון כל ציון שתקבלי את תעברי. עדיף כמה שיותר. אל תסתמכי על המינימום, תשאפי למקסימום! אם הוצאת 95 שזה מצוין, מן הסתם שאת יודעת את החומר ואת תעברי בדוק. בהצלחה
15 בערך ואת כבר עוברת כי זה חצי חצי
מעולה, אם תקבלי 50 או 40 יפסלו לך את המגן
עם כ-10 נקודות - טכנית - יש לך עובר, אולם זה יכול ליצור בעיות אמינות כשהמגן בעל הפרש גדול כל כך מציון הבגרות.
אמנם יכולה להיות בעיה בעניין המבחן ואולי יתשאלו את המורה אך המגן לא יתבטל, אלא במקרים חריגים מאוד.
אך אם יש ממוצע כיתתי נמוך ב-20 נקודות מהמגנים יש 'דיפרנציאלי' והמגנים "צונחים", כלומר הם מהווים פחות אחוזים (בין 10% ל- 30%) וכתוצאה מכך הציון הסופי נמדד בעיקר לפי ציון הבגרות.
HHH