5 תשובות
shift+ת
על shift ות' ביחד.
Shift ו - המקש שבו יש את האות ת' וגם את הסימן '>'