2 תשובות
תלחץ על המקשים בו זמנית ALT+4 וייצא לך שאת הסמל של השקל. לא ניתן לרשום אותו כאן משום מה.
רוקיסט מומחה סטיפס