3 תשובות
תעתיק מאתרים
תלחץ על המקשים בו זמנית alt+4 וייצא לך שאת הסמל של השקל. לא ניתן לרשום אותו כאן משום מה.