4 תשובות
ראש פתוח
'ראש פתוח' או 'לא מקובע'
ראש פתוח
מחשבה פתוחה ראש פתוח