6 תשובות
dont tap the white tiles
אני חושבת..
Dont touch the white
או
Dont tap the white tile
don't tap the white tile - piano tiles
DONT TAO THE WHITE משהו כזה..
don't tap the white tile
"Don't Tap The White Tile".