4 תשובות
רק צבע ואני ממש לא ממליצה!
רק צבע
יש כאלה שהם גם וגם אבל הם עולות יותר
יש כאלו שהן רק צבע ויש גם ראייה.