5 תשובות
אני לא רואה קשר...
כן.
אני לא חושב שיש בעיה עם זה
אם הן מתאימות לך אז הן לא יצאו
אבל בכל זאת כדאי לשאול רופא
תשאלי רופא בכל אופן אני חושבת שכן
כן, אבל פחות מומלץ.