תשובה אחת
מקצועות חובה זה:
מתמטיקה 3 יח
אנגלית 3 יח
אזרחות
הבעה ולשון
ומגמה אחת

אם אתה נכשל באחד המקצועות אתה לא מקבל תעודה... אבל אפשר להשלים אחר כך.
GMO