4 תשובות
תן כבוד למבוגרים ממך (-;
בפני שיבה תקום
מפני שיבה תקום.
מפני שיבה תקום.
באותו הנושא: