6 תשובות
אופס, טעות שלי.
אפשר למחוק.
דפתר (מחברת), דרוזי, מדינה (עיר), מדרוב (משוגע), מדרסה (בית ספר)
אנונימי
היי,

אני כותב בתעתיק:

דאר - דירה
דרוז - דרוזי
ורד - ורד
מדרסה - בית ספר
ולד - ילד
יהוד - יהודי
דפתר - מחברת
بلد
مدينة - مدن (יחיד-רבים)
القدس
دولة
(وزير) الداخلية
مقدس
دول
دار דאר (דירה)
دولة דוולה (מדינה)
فندق פונדוק (בית מלון)
جيد ג׳ייד (טוב)
بلاد בלאד (ארץ)
تدخين תדח׳ין (עישון)
مدرسة מדרסה (בית ספר)
חח לזה שרשם מדרוב
זה במרוקאית או משהו
אבל לא בערבית ספרותית
בערבית ספרותית מג׳נון זה משוגע
אנונימי