5 תשובות
שלחי (כמו שלח רק הנקבה)
ילחש
לחשי

לחשי
אתה משחק במשחק הזה של מילים ואותיות?

שלח
חלש
שליח
יחלש
ילחש
שלחי
לשחי
ישלח
חשלי