תשובה אחת
ללמוד כל 10 דקות ולעשות הפסקה של דקה וזה אמור לעזור..