7 תשובות
יהודים מן הסתם
יהודים
ערבים- שיתרבו כמה שיותר מהר.
ערביה גאה
שימותו כמה שיותר מהר את מתכוונת
יהודים... מן הסתם כמעט כל החרדים הם יהודים, ערבים חש די הרבה אבל יהודים יותר, ומסתננים הם די מעט
כמעט כל האתיופים בארץ הם יהודים ויש להם אזרחות חוקית הם לא מסתננים ונראה לי שיהודים..
יהודים ואתיופים לא מסתננים