תשובה אחת
בשעות הרשומות בתמרור מותר רק לרכב ציבורי לנסוע במסלול. בשעות האחרות מותר לכל הרכבים.