2 תשובות
לכל המשולשים. גם אני לומדת את זה עכשוי
יותר נכון כבר עברנו למרובע, מלבן, מעיון, וטרפז
מה פתאום! רק ישר זווית!