6 תשובות
http://translate.google.co.il/?hl=iw&tab=wT
אומרים - תפדל.
לא.. אבל בבקשה של... סוג מתחנן.. "בבקשה תן לי את העט או תן לי בבקשה לשבת על הכיסא.
משהו כזה.
מופנה לבחור: תפתדאל
מופנה לבחורה: תפתדאלי
אנא ממך: מנפתדאלקי manfatdalki