תשובה אחת
בדוק:
א. סיגריות מחוץ לתחום
.ב. יש מכשיר ביתי לניקוי האויר בבית .
ג. לנשום דרך האף בלבד.
יוסף גד
באותו הנושא: