2 תשובות
כדאי לבחור מדעי המחשב כמגמה?
שואל השאלה:
כן