3 תשובות
מדעי החברה - פסיכולוגיה
מדעי המחשב - בניית אתרים, תוכנה
מדעי המחשב זה תכנות וסייבר.
ממליץ על כך
מדעי החברה-פסיכולוגיה וכאלה
מדעי המחשב-תכנות, מחשוב, סייבר
אנונימית