תשובה אחת
כן אני רואה את אמא שלי עושה זאת אך מכיוון שהוא בן 7 חודש לא לעשות את זה ממש מחית תעשי את זה טיפונת גס שיתרגל לאכול גס