תשובה אחת
ואי אני בדיוק ככה! ואני לא אוהבת אותו אני פשוט תמיד חושבת עליו!
sv