תשובה אחת
כשאני הייתי באיבחון כזה, שאלו אותי בהתחלה שאלות של ידע כללי (נגיד מה הבירה של יוון, מה זה ברומטר, מתי הוקמה מדינת ישראל וכאלה... ויש שאלות יותר קשות ויותר קלות אבל אני לא ממש זוכרת) ושואלים גם שאלות בחשבון שגם חלק יותר קשות וחלק יותר קלות.
אחרי זה ביקשו ממני לסדר קלפים לפי סדר הגיוני ושאלו אותי שאלות של זיכרון.
וגם שואלים מה אני רואה בכל מיני ציורים, ובוחנים אותי לפי הבנת הנקרא.
ושאלו אותי ואת ההורים שלי בהתחלה שאלות עלי בתור ילדה.
זה מה שאני זוכרת
אללה ADHD