5 תשובות
ארבע ספרות האחרונות של מספר הכטיס אשראי שלך
אם אתה משלם באשראי אז 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי
ארבע ספרות האחרונות של מספר הכרטיס אשראי שלך
נכון כרטיס אשראי?
אז יש לו מספר שמורכב מכמה ספרות.
קח את 4 הספרות האחרונות.
אנונימיתתת
4 ספרות אחרונות של הכרטיס שאתה משלם איתו.