אפשר גם ללחוץ על מקש "חלונות" ועל מקש D, בו זמנית.