2 תשובות
בתפריט למעלה בדפדפן-אם אנגלית-לכי ל-tools-option-
ותגדירי ב-homepage איזה דף בית שתרצי ותאשרי.
http://www.google.co.il/intl/iw/services/hp/