2 תשובות
כן יש מלא... בחוף פולג מלאא
כעע בארבע עונות וסירונית וכו'