תשובה אחת
קק"צ נחשון מתחיל בערך ב-10 לפברואר / מאי / אוגוסט / נובמבר כל שנה, ונמשך 10 שבועות.