9 תשובות
תקחי, לקח
כותבים עם האות ק
אמאלה מה רק אני בשוק שיש פה בנאדם שאשכרה חשב ש"תקחי" רושמים עם כ׳?!
אנונימית