תשובה אחת
תלוי איזה נתונים למדוד'? מד צעדים בודק רק את הצעדים.
אפליקציות שמודדות מד צעדים לרוב מאד לא מדייקות
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
באותו הנושא: