תשובה אחת
כחלק ממדיניות האתר לא ניתן למחוק את חשבון המשתמש
מאיר עובדיה מומחה סטיפס