תשובה אחת
הבראה:
א. מאחר והיא עובדת שנה 16 מגיע לה 9 ימי הבראה.
החישוב הוא: שעות עבודה שבועיות (7) X 374 (מחיר יום הבראה) X 9 (ימי הבראה שמגיעים בהתאם לוותק) חלקי 43 (שזה שעות מכסימליות לשבוע עבודה).

ולכן 9*7*374 \ 43 = 547.9 ₪

לגבי תשלום ימי חופשה:
החישוב הוא שכר לשבוע (?) * 52 * 0.4%
לדוגמה העובדת מקבלת על 7 השעות השבועיות 420 ₪ * 52 (מספר השבועות בשנה)* 0.4% (נתון קבוע) = 873 ₪ תמורת החופשה (כמובן שזו דוגמה וצריך להציב את השכר האמתי במקום המספר " 420"
באותו הנושא: