4 תשובות
באיזה הקשר?
פסיכולוגי? בריאותי? ביולוגי?
"רע מנעוריו" עד גיל 13 ואז הוא מחליט איך לנתב בין שניהם.. (היצר הטוב שהוא מקבל.. בבר מצווה) ובוחר את דרך חייו..
שואל השאלה:
בכללי מהו טבע האדם, האם הוא רע מנעורי האם טוב.. אני צריכה הסבר טוב.. תודה
אנונימי
אם לשפוט לפי הזוועות שאנשים מסוגלים להם הוא רע מיסודו. עצוב אבל האדם הוא היחיד ההורג את בני מינו שלא לצורך קיום כמו בעולם החי (בעלי חיים הורגים בגלל מזון, טריטוריה, הגנה על צאצאים). רק להסתכל על סכסוכים עולמיים, דיקטטורים שהרגו מליונים כולל בני עמם, מלחמות עולם. מצד שני יש אנשים המסוגלים להתעלות על עצמם ולעשות המון לטובת אחרים.