3 תשובות
אל תכניס גוף בריא למיטה חולה
אל תכניס/י ראש בריא למיטה חולה
מה יש לכם? ברור שתתחיל איתה! תילחם על מי שאתה רוצה!
תנסה להתקרב אליה, תדבר איתה, תצחיק אותה, תחייך אליה (:
בהצלחה!