2 תשובות
6 רגלים לבדואים
12 רגליים לגמלים (3x4= 12)
שק אחד יש 12 חתולים (3 חתולים ו-9 גורים)
12 חתולים כפול 4 רגליים לכל אחד= 48
48 רגליים בשק אחד כפול 3 שקים= 144 רגלים
6+12+144= 162 רגלים
6+4+4+4+4+4+4+4+4+4
באותו הנושא: