6 תשובות
6 גורים כפול 4 רגליים כל אחד זה 24.
24 כפול 6 חתולים זה 144.
144 כפול 6. שקים זה 864.
864 כפול 3 גמלים זה 2592.
2592 כפול 2 בדואים שווה 5184...
נראלי שזו התוצאה
צריך להתחיל מהסוף להתחלה
1024 רגליים
2 בדואים = 4 רגליים.
3 גמלים = 12 רגליים.
36 חתולים (6*6) = 144 רגליים.
144 גורים (36*6) = 864 רגליים.

נחשב הכל:
864+144+12+4=1024 רגליים
3052.
דרך: בהתחלה לכתוב נתונים. 6 גורים לחתול 6 חתולים בשק מכאן נובע 36 גורים בשק.
6 חתולים בשק.
6 שקים לגמל.
3 גמלים לבדואי.
2 בדואים.
4רגלים לגמל גור וחתול.
4•36=144 (חישוב מספר רגלי גורים בשק)
4•6=24 (מספר רגלי חתולים בשק)
144+24=168 (מספר רגלים כולל בשק)
168•6= 1008 (מספר רגלי חתולים לכל גמל)
1008•3= 3024 (מספר רגלי חתולים כולל)
3•4=12 (מספר רגלי גמלים כולל)
2•2=4 (מספר רגלי בדואים כולל)
עכשיו לחיבור כל הרגלים הכוללות:
3024+24+4=3052 (מספר רגלים כולל)
מ. ש. ל
ועל זה נאמר 5 יחידות ;)
אנונימי
228 (?)
34 רגליים.
שואל השאלה:
6076?
אנונימי