2 תשובות
הוא עומד להתפוצץ.
סתם, אין לך סוללה, או שאין לך קליטה.
שאין לך סוללה...
אנונימי