17 תשובות
באגודל
אנונימית
אגודלים
אגודלים
אגודלים
אגודלים
שואל השאלה:
ברצינות?
האגודל היא האצבע ה1 העבה
איך אתם מצליחים?
אנונימי
אגודלים זה גם יותר מהר ככה
שני אגודלים
אגודל ימין בדרך כלל לפעמים עם 2 האגודלים
עם האגודלים
שואל השאלה, איזה גודל האגודלים שלך שאתה לא מצליח לכתוב איתם חח?
אנונימית
2 אגודלים
שואל השאלה:
אהה

אתם מחזיקים המכשירים לאורך?
אנונימי
כן
אנונימית
אגודלים
הרגע הזה שכולם אומרים אגודלים
ורק את מקלידה עם האצבע
שואל השאלה:
איזה אצבע אבל?
אנונימי